ตารางอบรม คอร์สเรียนสด

เนื่องจากเราเปิดคอร์สกลุ่มเล็กไม่เกิน 4-6 คน/คลาสเรียน ดังนั้นจำนวนการสำรองที่นั่งของผู้เรียน ในระบบอาจแจ้งเตือนจำนวนเต็มหรืออัปเดทข้อมูลจำนวนผู้เรียนเต็มในแต่ละคลาสคลาดเคลื่อนได้ เพราะฉะนั้นเมื่อได้ทำการสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ หรือติดต่อโดยตรง เพื่อทำการเช็คสำรองที่นั่งทันทีทุกครั้ง ทาง Innofirstclass.com ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

  • สถานะจำนวนผู้เรียน :
  • ว่างอยู่
  • เต็ม
Yearly Monthly Weekly Daily List
No event found!
top

© 2019 Innopositive Co., Ltd. All Rights Reserved.

X