คอร์ส INNOFIRSTCLASS เหมาะกับใครบ้าง?

นักเรียน นักศึกษา

เหมาะอย่างไร?​

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ประกอบการเรียน พัฒนาโปรเจคส่งอาจารย์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาในอนาคต

เหมาะกับนักศึกษาในด้านการนำความรู้ไปใช้ประกอบการเรียน พัฒนาโปรเจคส่งอาจารย์ พัฒนาโปรเจคจบ รวมทั้งยังพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งสร้างผลงานเพื่อเปิดรับโอกาสทางด้านการทำงานในอนาคตที่จะเข้ามาได้ 

top

© 2019 Innopositive Co., Ltd. All Rights Reserved.

X